Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Programı

Tarih Saat Program Türü Sunan Kişi Program Başlığı Yer
28.05.2021 20:00:00 Çalıştay Doç. Dr. Burcu ATAR - Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL (20.00 - 22.00) R Çalıştayı -1 Online
28.05.2021 20:00:00 Çalıştay Dr. Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL - Dr. Eren Halil ÖZBERK (20.00 - 22.00) R Çalıştayı -2 Online
29.05.2021 09:30:00 Açılış MEB (09.30 - 10.00) Açılış Konuşmaları Online
29.05.2021 10:00:00 Panel Moderatör: Dr. Hayri Eren SUNA (10.00 - 12.00) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen İzleme Değerlendirme Çalışmaları Online
29.05.2021 12:15:00 Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU (12.15 - 13.00) Türkiye'deki Geniş Ölçekli Testlerin Geçerlik Sorunu, Eğitim Uygulamalarına Yansımaları ve Çözüm Önerileri Online
29.05.2021 13:30:00 Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. R. Nükhet ÇIKRIKÇI (13.30- 14.15) Sınavlarda Geri Bildirim: Önemi ve Yöntemleri Online
29.05.2021 14:30:00 Panel Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU - Prof. Dr. Nuri DOĞAN - Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN (14.30 - 16.00) Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar: TIMSS PISA TALIS Online
29.05.2021 16:00:00 Bildiri Bildiri Sahipleri (16.00 - 17.00) Kabul Edilen Bildiri Sunuları Online
29.05.2021 17:00:00 Bildiri Bildiri Sahipleri (17.00 - 18.00) Kabul Edilen Bildiri Sunuları Online
29.05.2021 18:00:00 Akademi Sunuları Ölçme Araştırmaları Akademisi Katılımcı Öğretmenleri (18.00 - 19.00) Ölçme Araştırmaları Akademisinde Yapılan Çalışmaların Sunuları Online
29.05.2021 19:00:00 Panel Ahmet Şamil DEMİRCAN (Yeğitek) - Doç Dr. Zeynep TATLI - Dr. Türker TOKER Salgın Döneminde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Online
29.05.2021 20:30:00 Panel Doç. Dr. Okan BULUT - Doç. Dr. Burak AYDIN - Dr. Mehmet KAPLAN (20.30 - 22.00) Dijital Ölçme ve Değerlendirmede Güncel Sorunlar ve Gelişmeler Online
30.05.2021 09:00:00 Bildiri Bildiri Sahipleri (09.00- 10.00) Kabul Edilen Bİldiri Sunuları Online
30.05.2021 10:00:00 Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Ali BAYKAL (10.00 - 11.00) Eğitsel Değerlendirme: Kuram, İlkeler ve Uygulama Online
30.05.2021 11:00:00 Bildiri Bildiri Sahipleri (11.00 -12.00) Kabul Edilen Bildiri Sunuları Online
30.05.2021 12:15:00 Çağrılı Konuşmacı Dr. Ömer KUTLU (12.15 -13.00) 21. Yüzyıl ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Online
30.05.2021 13:30:00 Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Nilüfer KAHRAMAN (13.30 - 14.15) Boylamsal Araştırma Desenleri İle Değişim ve Gelişimi İzleme Online
30.05.2021 14:30:00 Panel Prof. Dr. İsmail KARAKAYA - Doç. Dr. Bilal ATASOY - Yusuf Ziya GÜLDERE (14.30 - 16.00) Okullarda Elektronik Portfolyo Uygulamaları ve Etkileri Online
30.05.2021 14:30:00 Panel Dr. Murat Doğan ŞAHİN - Dr. Eren Can AYBEK - Dr. Selma ŞENEL (14.30 - 16.00) Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler Online
30.05.2021 16:00:00 Bildiri Bildiri Sahipleri (16.00 - 17.00) Kabul Edilen Bildiri Sunuları Online
30.05.2021 17:00:00 Bildiri Bildiri Sahipleri (17.00 - 18.00) Kabul Edilen Bildiri Sunuları Online
30.05.2021 18:00:00 Akademi Sunuları MEB Öğretmenleri (18.00 - 19.00) Ölçme Araştırmaları Akademisinde Yapılan Çalışmaların Sunuları Online
30.05.2021 19:00:00 Panel Prof. Dr. Ali BAYKAL - Prof. Dr. Adnan ERKUŞ - Prof. Dr. Emine ERKTİN - Savaş DOĞAN (19.00 - 20.30) Kapanış Paneli Online