Bildirilerin Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanması

Tarih : 2021-04-17

Hakem değerlendirmesi sonucunda seçilen bildiri metinleri kongre sonrasında, Ulakbim'de taranan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde özel sayı olarak yayımlanacaktır.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje