Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi KonuşmacılarProf. Dr. Giray Berberoğlu

Başkent Üniversitesi

Konu Başlığı :

Türkiye'deki Geniş Ölçekli Testlerin Geçerlik Sorunu, Eğitim Uygulamalarına Yansımaları ve Çözüm Önerileri


Prof. Dr. R. Nükhet ÇIKRIKÇI

İstanbul Aydın Üniversitesi

Konu Başlığı :

Sınavlarda Geri Bildirim: Önemi ve Yöntemleri


Prof. Dr. Nilüfer KAHRAMAN

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Konu Başlığı :

Boylamsal Araştırma Desenleri ile Değişim ve Gelişimi İzleme


Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU

Ankara Üniversitesi

Konu Başlığı :

21. Yüzyıl ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi


PANEL1

Konu Başlığı :

Okullarda Elektronik Portfolyo Uygulamaları ve Etkileri

Prof. Dr. İsmail KARAKAYA - Gazi Üniversitesi

Eportfolyo Uygulamalarının: Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Bilal ATASOY - Gazi Üniversitesi

Eportfolyo Uygulamaları ve Teknolojik Beceriler

Yusuf Ziya Güldere - Final Okulları

Eportfolyo Uygulamalarının Yönetimsel Süreci

PANEL 2

Konu Başlığı :

Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar: TIMSS - PISA - TALIS

Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU Hacettepe - Üniversitesi Eğitim Fakültesi

TIMSS

Prof. Dr. Nuri DOĞAN - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

PISA

Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN - Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

TALIS

PANEL 3

Konu Başlığı :

Dijital Ölçme ve Değerlendirmede Güncel Sorunlar ve Gelişmeler

Doç. Dr. Burak AYDIN - Ege Universitesi

Dijital Ölçme Uygulamalarında Otomatik Puanlama

Doç. Dr. Mehmet KAPLAN - New Jersey Institute of Technology

Dijital Ölçmede Test Güvenirliği ve Sınav Gözetmenliği

Doç. Dr. Okan BULUT- Alberta Üniversitesi

Dijital Ölçme Uygulamaları ile Geri Bildirim Verilmesi

PANEL 4

Konu Başlığı :

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler

Dr. Murat Doğan ŞAHİN – Anadolu Üniversitesi

Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

Dr. Eren Can AYBEK - Pamukkale Üniversitesi

Duyuşsal Davranışların belirlenmesi

Dr. Selma ŞENEL– Balıkesir Üniversitesi

Test Düzenlemeleri


R ÇALIŞTAYI

Oturum I

Doç. Dr. Burcu Atar

R Yazılımına Giriş Ve Veri Yapılarının İncelenmesi

Doç. Dr. Kübra Atalay Kabasakal

R Yazılımında Veri Okuma Ve Veri Manipülasyonu


Oturum II

Dr. Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal

Temel Grafikler Ve Veri Görselleştirme

Dr. Eren Halil Özberk

Klasik Test Kuramı, Madde Ve Çeldirici Analizi