Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Önemli Tarihler01.03.2021 - Bildiri başvuruları için son tarih

01.04.2021 - Dinleyici başvuruları başlangıç tarihi

15.04.2021 - Kabul edilen bildirilerin açıklanması

30.04.2021 - Katılımcı başvuruları için son gün

15.05.2021 - Kongre programının açıklanması