Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Temaları

1. Dijital (e) ölçme ve değerlendirme

 • Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme deneyimleri
 • e-Ürün dosyası(e-Portfolyo)

2. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme iyi örnek uygulamaları

 • Öğrenmeyi destekleyici ölçme ve biçimlendirici değerlendirme uygulamaları
 • Öğretim etkinlikleri, eğitim ortamı ve eğitim programı ile ilgili ölçme ve sonuç değerlendirme uygulamaları

3. Veriye dayalı eğitim politikaları için ölçme ve değerlendirme

 • Mesleki gelişim için ihtiyaç analizi
 • Hazırbulunuşluk uygulaması
 • Ortak sınavlar

4. Geniş ölçekli testler

 • Seçme ve yerleştirme sınavları
 • Uluslararası sınavlar

5. Bilişsel olmayan yapıların ölçülmesi

 • Psikolojik yapılar(örn. kaygı, mükemmeliyetçilik, motivasyon, öz-düzenleme)
 • Sanat performanslarının ölçülmesi
 • Özel yetenek sınavları

6. Ölçme ve Değerlendirmede güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar

 • Madde tepki kuramı ile test geliştirme
 • Değişen madde fonksiyonu
 • Ölçme değişmezliği
 • Test eşitleme
 • Puanlara anlam kazandırma
 • Özgün ölçme araçları
 • Test uyarlama