Kongre Programı

Tarih : 2021-02-13

28 MAYIS CUMA

 

 

 

 

Oturum I

Başlangıç Düzeyi

 

Oturum II

İleri Düzey

 

20.00-22.00

 

R Çalıştayları

Doç. Dr. Burcu Atar

R Yazılımına Giriş ve Veri Yapılarının İncelenmesi

Dr. Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal

Temel Grafikler ve Veri Görselleştirme

 

 

Doç. Dr. Kübra Atalay Kabasakal

R Yazılımında Veri Okuma ve Veri Manipülasyonu

Dr. Eren Halil Özberk

Klasik Test Kuramı, Madde ve Çeldirici Analizi

 

                                                                                                                   

29 MAYIS CUMARTESİ

 

 

09.30-10.00

 

Açılış

 

Açılış Konuşmaları

09.30-10.00

Ara

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel

 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen İzleme Değerlendirme Çalışmaları

 

Moderatör: Dr. Hayri Eren Suna

 

Dr. Sadi Şensoy (Genel Müdür) & Sibel Şatana (Daire Başkanı)

Ulusal ve Uluslararası İzleme Değerlendirme Çalışmalarının Eğitimdeki Yeri

 

Umut Erkin Taş (PISA), Emine Özdemir (TIMSS) & Muhsin Polat (PIRLS)

Uluslararası İzleme Değerlendirme Çalışmaları

 

Dr. Ahmet Yıldırım, Dr. Burcu Parlak & Dr. İsmail Çuhadar

Ulusal İzleme Değerlendirme Çalışmaları (ABİDE ve ÖBİ özelinde)

 

İsmail Karadana & Fevzi Sezer

İzleme Değerlendirme Çalışmaları ile İlgili Projeler

12.00-12.15

Ara

 

12.15-13.00

 

Çağrılı Konuşmacı

Türkiye'deki Geniş Ölçekli Testlerin Geçerlik Sorunu, Eğitim Uygulamalarına Yansımaları ve Çözüm Önerileri

 

Prof. Dr. Giray Berberoğlu (Başkent Üniversitesi)

13.00-13.30

Öğle Arası

 

13.30-14.15

 

Çağrılı Konuşmacı

Sınavlarda Geri Bildirim: Önemi ve Yöntemleri

 

Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı (İstanbul Aydın Üniversitesi)

14.15-14.30

Ara

 

14.30-16.00

 

Panel

Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar: TIMSS - PISA - TALIS Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu (Hacettepe Üniversitesi) - TIMSS Prof. Dr. Nuri Doğan (Hacettepe Üniversitesi) - PISA

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun (Başkent Üniversitesi) - TALIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralel Oturumlar

Bildiri Oturumu - 1

Kısa Bildiri Oturumu - 1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bengü Börkan

 

1. Serkan Arıkan & Eren Can Aybek

Sınırlı Sayıda Öğrencinin Seçildiği Sınavlar için Ayırt Edicilik Formülü Önerisi: Üniversiteye Giriş Verisi

 

2. Ümit Çelen

ÖSYM Testlerinde Kullanılan Puan Hesaplama Yöntemleri ve Yaşanılan Sorunlar

 

3. Sami Sezer Arbağ

Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Matematik Alt Testindeki Maddelerin Akademik Becerilerin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi (Abide) Matematik Değerlendirme Çerçevesine Göre İncelenmesi

 

4. Eren Can Aybek, Seval Kula Kartal & Özen Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Test Maddelerinin Madde Yazım İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu

 

1. Aylin Aydın

Modern Liderlik Yaklaşımlarında Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

 

2. Ayfer Çamurdan

Sınavdan Farklı İşleyişlerle Öğrencilerin Bilişsel/Duyuşsal Bilgi ve Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

3. Rüçhan Boztaş

Pandemik Ölçme

 

                                                                                                                   

29 MAYIS CUMARTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralel Oturumlar

Bildiri Oturumu - 2

Bildiri Oturumu - 3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Gelbal

 

1.Mehmet Şata

Öğretmen Adaylarının Başarı Testi Geliştirme Yeterliliklerinin İncelenmesi

 

2. Ahmet Bolat, Özgen Korkmaz & Sevilay Karamustafaoğlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Üst Düzey Öğrenme Düzeyini Ölçen Soru Geliştirme Öz-Yeterlikleri

 

3. Şilan Mızrak & Dilara Bahçalı

Mimarlık Eğitiminde Doğal Aydınlatmanın Çalışma Ortamına Etkisi: Kocaeli Üniversitesi

 

4. Havva Sibel Kurt

Metaforların Ölçme ve Değerlendirmede Semantik Karşılaştırmalar İçinde Kullanımı ve Ülkemizde Yapılan Metafor Araştırmalara Bir Bakış (2003-2021 Dergipark Veri Tabanı)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller

 

1. Hüseyin Yıldız, Sevilay Kilmen & Serkan Arıkan "Proficiency": Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı'na Dayalı Yeterlik Tanımlamada Kullanılabilecek Yeni Bir Analiz Programı

 

2. Rabia Karatoprak Erşen & Kübra Atalay Kabasakal Uluslararası Başarı Değerlendirme Programları Türkiye Verileri için R

 

3. Hüseyin Yıldız & Alperen Yandı

ctgdist: Likert Tipi Ölçeklerin Kategori Kesme Puanlarını Madde Tepki Kuramına Göre Ölçeklendiren Bir R Paketi

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00

 

 

 

 

 

Ölçme Araştırmaları Akademisi Özel Oturumu

 

1. Emek Aktaş, Duygu Gürman, Sevde Hasgül, Filiz Kök & Ahmet Bahadır Sıriş

Yazılı Sınav Sonuçlarının Öğretimi Şekillendirmede Kullanımı

(Danışman: Doç. Dr. Engin Ader)

 

2. Gaye Kayar, Sevnur Betül Çağlar & Meryem Güneş Yazıcı ÖDM Sorularında ve Sınıf İçi Sınavlarda Madde Yanlılığı (Danışman: Doç. Dr. Serkan Arıkan)

 

3. Gamze Aybar, Furkan Aydın & Metin Köseoğlu

Matematik Başarı Testinde Yanlılık ve Puanlayıcılar Arası Güvenirlik

(Danışman: Doç. Dr. Bengü Börkan & Ar. Gör. Beyza İnceçam)

 

 

 

 

 

19.00-20.30

 

 

 

 

 

Panel

Salgın Döneminde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

 

Ahmet Şamil Demircan (YEĞİTEK Daire Başkanı)

Pandemide Ölçme Değerlendirmede Eğitim bilişim Ağı (EBA)'nın Rolü

 

Doç. Dr. Zeynep Tatlı (Trabzon Üniversitesi)

Salgin doneminde olcme degerlendirme amacli web 2.0 araclari ve

Etkilesimli Degerlendirme Alani (EDA)

 

Dr. Türker Toker (Uşak Üniversitesi)

Pandemide Türkiye'de ve Dünyada Ölçme Değerlendirme Uygulama Örnekleri

 

 

 

 

 

20.30-22.00

 

 

 

 

 

Panel

Dijital Ölçme ve Değerlendirmede Güncel Sorunlar ve Gelişmeler

 

Doç. Dr. Burak Aydın (Ege Üniversitesi)

Dijital Ölçme Uygulamalarında Otomatik Puanlama

 

Dr. Mehmet Kaplan (New Jersey Teknoloji Enstitüsü) Dijital Ölçmede Test Güvenirliği ve Sınav Gözetmenliği

 

Doç. Dr. Okan Bulut (Alberta Üniversitesi)

Dijital Ölçme Uygulamaları ile Geri Bildirim Verilmesi

 

                                                                                                                   

 

30 MAYIS PAZAR

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

Bildiri Oturumu

Bildiri Oturumu - 4

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram Çetin

 

1. Savaş Doğan & Celal Özdemir

9. Sınıf Fen Derslerinde Hazırbulunuşluk Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

 

2. Sercan Durmuş & Süleyman Kaylan

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Anlama Öğrenme Alanındaki Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Örneği

 

3. Ahmet Bahar

Okul Laboratuvarında Risk Ölçümü ve Değerlendirilmesi

 

4. Burçin Orçan Özkösem

İlkokul 3. Sınıf PYP Öğrencilerinin, Gezegeni Paylaşmak Teması Kapsamında, Elde Edilen Gözlenebilir Öğrenme Çıktılarındaki Gelişimlerinin Solo Taksonomi Basamaklarına Göre İncelenmesi

 

10.00-11.00

 

Çağrılı Konuşmacı

Eğitsel Değerlendirme: Kuram, İlkeler ve Uygulama

 

Prof. Dr. Ali Baykal (Bahçeşehir Üniversitesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralel Oturumlar

Bildiri Oturumu - 5

Kısa Bildiri Oturumu - 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri Doğan

 

1. İrfan Koca, Serkan Ağırkan & Metin Kaya

Covid 19 Sürecinde Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri

 

 

2. Güner Özen

Öğrenen Portfolyosu/Dijital Portfolyo

 

 

3. Zehra Budak Yatan & Selen Galiç

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye İyi Örneklerle Bakış

 

4. Büşra Doğan

Uzaktan Eğitimde Dijital Olarak Ödevlendirme Sürecinin İncelenmesi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlker Kalender

 

1. Ali Kemal Eker, Ahmet Şık, Ekrem Özmen, Hüseyin Sayın, Seyit Mehmet Çiftci & Zeki Küçükkara

Ölçme ve Değerlendirmede Hızlı, Güvenilir, Düşük Maliyetli ve Kolay Kullanılabilir Bir Model Önerisi: Okul Temelli Dijital Ölçme Değerlendirme Sistemi

 

2. Aylin Turan, Ayşe Öztürk & Yasemin Kıvrak Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (E- Değerlendirme)

 

3. Doğan Elçi

Bingöl Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Etkileyen Değişkenler

 

4. Savaş Doğan, Celal Özdemir, Burcu Alkuru, Arzu Tanılkan & Pınar Kılıç

Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşüyle Uzaktan Eğitim

 

12.15-13.00

 

Çağrılı Konuşmacı

21. Yüzyıl ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Dr. Ömer Kutlu (Ankara Üniversitesi)

13.00-13.30

Öğle Arası

 

13.30-14.15

 

Çağrılı Konuşmacı

Boylamsal Araştırma Desenleri ile Değişim ve Gelişimi İzleme

Prof. Dr. Nilüfer Kahraman (Gazi Üniversitesi)

14.15-14.30

Ara

 

 

 

 

 

 

14.30-16.00

 

 

 

 

 

 

Paralel Paneller

Panel

Panel

Okullarda Elektronik Portfolyo Uygulamaları ve Etkileri

 

Prof. Dr. İsmail Karakaya (Gazi Üniversitesi)

E-portfolyo Uygulamalarının: Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

 

Doç. Dr. Bilal Atasoy (Gazi Üniversitesi)

E-portfolyo Uygulamaları ve Teknolojik Beceriler

 

Yusuf Ziya Güldere (Final Okulları)

E-portfolyo Uygulamalarının Yönetimsel Süreci

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler

 

Dr. Murat Doğan Şahin (Anadolu Üniversitesi) Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

 

Dr. Eren Can Aybek (Pamukkale Üniversitesi) Duyuşsal Davranışların Belirlenmesi

 

Dr. Selma Şenel (Balıkesir Üniversitesi) Test Düzenlemeleri

 

                                                                                                                   

 

30 MAYIS PAZAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralel Oturumlar

Bildiri Oturumu - 6

Kısa Bildiri Oturumu - 3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilüfer Kahraman

 

1.Sema Sulak, Eda Akdoğdu, Beyza Aksu Dünya & Mehmet Can Demir

Edpuzzle'ın Ölçme ve Değerlendirme Dersine Entegrasyonu

 

2. Mahmut Sami Yiğiter & Selahattin Gelbal Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Sorunların Ölçeklenmesi

 

3. Zeynep Nur Arpaguş & Dilara Bakan Kalaycıoğlu Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Derse Katılımları ve Kopya Çekme Eğilimleri

 

4. Tuğba Karadavut

Öğrencilerin Çevrimiçi Sınav Kaygılarının Değerlendirilmesi

Oturum Başkanı: Doç Dr. Özen Yıldırım

 

1. Tuğçe Ayan & Elif Akdoğanbulut

Çevrim İçi Öğrenme Ortamında 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Hikâye Ünitesine Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri

 

2. Meltem Türk

10. Sınıf Matematik Dersi Sınıf İçi EBA'da Uygulanan Test Uygulamaları

 

3. Meral Topal, Evrim Eminoğlu, Fatma Serpil Ünal, Behiç Korkutan, Bilgin Taşlı & Metin Köseoğlu

Tasarım Odaklı Atölye Çalışmalarında Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri

 

4. Hanife Kökcü, Deniz Gülenay Akdeniz Baran & Eray Akyüz Fen Derslerinde Performansa Dayalı Ders Planlamalarında Öz Değerlendirme ve Öz Düzenleme Becerileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralel Oturumlar

Bildiri Oturumu - 7

Bildiri Oturumu - 8

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Duygu Anıl

 

1. Oğuz Koç, Erdem Boduroğlu, Hüseyin Ekinay & Hülya Alğan

Matematik Ortak Sınavı Sonuçlarının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi

 

2. İbrahim Uysal & Abdullah Faruk Kılıç

Önemli Bir Varsayım Olan Normallik İçin Kullanılabilecek Farklı Yöntem Önerileri: Bir Simülasyon Çalışması

 

3. Erdem Boduroğlu & Duygu Anıl

Tanımlayıcı ve Açıklayıcı Madde Tepki Modellerinden Elde Edilen Madde Parametreleri ve Model Veri Uyumu Değerlerinin Karşılaştırılması

 

4. Zeynep Gölcür & İsmail Karakaya

Açık Uçlu Maddelerin Puanlama Desenlerine Göre Puanlayıcılar Arası Güvenirliklerinin Karşılaştırılması

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayfer Sayın

 

1. Sümeyye Arpacı, Fatih Çağlayan Mercan & Serkan Arıkan Ülkelerin PISA 2015 Fen Performansı ve BİT Kaynaklarına Ulaşım, BİT Kaynaklarının Kullanımı ve BİT Kaynaklarına Karşı Tutumlar Arasındaki İlişkinin Değişkenliği

 

2. Esra Kamacı & Dilara Bakan Kalaycıoğlu

PISA 2018 Matematik Testinde Birey-Uyum İndekslerine Göre Anormal Yanıt Örüntülerinin Belirlenmesi

 

3. Özen Yıldırım & Safiye Bilican Demir

Kırsal ve Kentteki Okulların Başarı Farklarını Açıklayan Öğrenci ve Okul Özelliklerinin İncelenmesi

 

4. Hatice Çiğdem Bulut

Madde İfade Etkisi: Öğrenciler İçin Maddenin İfade Ediliş Yönü Önemli Mi?

 

 

 

 

 

18.00-19.00

 

 

 

 

Ölçme Araştırmaları Akademisi Özel Oturumu

1. Osman Orhan Demir, Kübra Karademir İnan, Feyza Köseoğlu Camiz, Derya Şencan & Hande Uludoğan Kıryar

Ders Etkinliklerine Katılım Ölçeği Geliştirme

(Danışman: Prof. Dr. Emine Erktin)

 

2. Derya Cihan, Aysel Gökçe, Fatih Kuzgun, Duygu Ünal & Merve Yılmaz

ÖDM Ortak Sınav Sorularıyla Kağıt Kalem Ortamında Çok Aşamalı Bireye Uyarlanmış Test Örneği

(Danışman: Ar. Gör. Güneş Ertaş)

 

3. Gamze Karaaslan, Feyza Karagöz, Serdar Özcan & Osman Emre Usta

2020 LGS Matematik Alt Testi ile Öğretmen Yapımı Testlerin Kapsam Geçerliğinin İncelenmesi

(Danışman: Ar. Gör. Beyza İnceçam & Doç. Dr. Bengü Börkan)

 

19.00-20.00

 

Kapanış Paneli

Kongre Deneyimine Genel Bir Bakış ve Ölçme Değerlendirme Araştırmalarının Geleceğine İlişkin Görüşler

Prof. Dr. Adnan Erkuş Prof. Dr. Ali Baykal Prof. Dr. Emine Erktin Savaş Doğan